Kurz Úvod do programování

< Zpět

Lekce 2

Teorie:
Seznamovací kolečko (jmenuji se, proč jsem tady).
Opakování lekce 1.
Rozdělení programovacích jazyků.
Základy algoritmizace - příkaz, sekvence příkazů, složený příkaz, procedury.
Cvičení:
Instalace aplikace xKarel.
Seznámení s prostředím.
Jednoduché programy v jazyce karel pomocí příkazů a procedur (vpravovbok ap.).

2.1 Rozdělení programovacích jazyků

Programovací jazyk slouží k zápisu algoritmu. Algoritmus popisuje co má stroj udělat. Algoritmus zapsaný v daném programovacím jazyce se nazývá program, např. program v jazyce Karel.

Programovací jazyky lze dělit podle různých kritérií, nás v tomto kurzu zajímají jen ty tučně zvýrazněné: Procedurální jazyky umožňují program strukturovat do procedur a funkcí, někdy též do objektů (viz dále). To umožňuje lepší čitelnost a udržovatelnost kódu (např. ranné verze nestruktoruvaného jazyka basic neobsahovaly procedury, zato obsahovaly skoky a bylo pak obtížné sledovat tok příkazů programu).
Procedurální jazyky patří pod tzv. imperativní jazyky, tj. program je posloupnost příkazů popisujících, co má stroj dělat (obdoba kuchařky, montážního návodu ap.).

Odkazy:
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
 • http://info.spsnome.cz/Programovani/Zaklady-Programovaci-jazyky

  2.2 Základy algoritmizace


  tabule - strukturované a procedurální programování
  ke strukturám se vrátíme v další lekci

  tabule - příkazy, bloky, procedury, objekty
  Odkazy:
 • http://www.cs.vsb.cz/behalek/vyuka/pcsharp/text/ch04s08.html
 • http://xkarel.sourceforge.net/eng/syntax.php

  2.3 Cvičení

  Jazyk xKarel


  aplikace xKarel
  Instalace aplikace xKarel už provedena, v menu Start (pomocí lupy) napsat xkarel.
  Seznámení s prostředím - nastavení bludiště, seznam vestavěných příkazů,
  spuštění příkazu, ladění příkazu, vestavěná nápověda, klávesové zkratky F1-F10.

  Jednoduché programy v jazyce xKarel pomocí příkazů a procedur:
  Odkazy:
 • http://xkarel.sourceforge.net/eng/syntax.php
 • http://xkarel.sourceforge.net/cz/syntax.php