< Domů

Kurz Úvod do programování

Kurz programování pro úplné začátečníky. Objasňuje architekturu a principy fungování PC, základy algoritmizace v prostředí xKarel a konečně vývoj webového frontendu pomocí JavaScriptu, HTML a CSS.

Školitel (kdo)
Mgr. Josef Mariánek
https://www.linkedin.com/in/jmarianek/
Termín (kdy)
Září až prosinec 2018 1x týdně vždy ve středu 16:30-18:00.
Možné protažení do ledna 2019.
Místo (kde)
Gymnázium Tišnov, PC posluchárna
Obsah (co)
16 lekcí, jedna lekce 2 vyučovací hodiny (2x45min).
Podrobněji viz níže, bude průběžně doplňováno.
Změna vyhrazena (podle tempa a domluvy s účastníky).
Leták (původní)
Je možný navazující kurz přinášející rozšíření o backend (serverová část, tj. php, mysql atd.).
Platba (za kolik)
900Kč na účet 2101418624/2010
Do zprávy pro příjemce "Kurz Uvod do programovani - Jmeno Prijmeni"
Po přijetí platby je místo na kurzu rezervováno.
Pozn.: 100Kč z částky je příspěvek na nájem PC posluchárny.

Lekce 1 12.9.

Teorie:
Motivace k programování.
Pochopení stroje, bez praktického cvičení: architektura počítačů, binární soustava, assembler a typy instrukcí.
Cvičení:
Ukázka programu v asemleru (8bit Z80)
Ukázka HW binárních počítačů (SAM coupé 8bit, PC 386DX 32bit).

Lekce 2 19.9.

Teorie:
Rozdělení programovacích jazyků.
Základy algoritmizace - příkaz, složený příkaz, sekvence příkazů, procedury.
Cvičení:
Instalace jazyka Karel, jednoduché programy pomocí příkazů a procedur (vpravovbok ap.)

Lekce 3 26.9.

Teorie:
Strukturované programování - podmínky, cykly, ...
Procedurální a objektové jazyky
Cvičení:
Odpovídající konstrukce v jazyku Karel

Lekce 4 3.10.

Teorie:
Představení internetu a webového prohlížeče
Deklarativní jazyk HTML - úvod
Javascript a HTML - úvod

Cvičení:
Dokončení projektu v jazyce Karel
Editor Visual Studio Code
Jednoduchá HTML5 stránka s javascriptem - funkce (obdoba procedur v jazyce Karel)

Lekce 5 17.10.

Teorie:
HTML - přehled základních značek, atributů a entit
Javascript - funkce (opakování), komentáře, proměnné, události
Cvičení:
Odpovídající stránky v HTML plus javascript kód

Lekce 6 - pouze pro předplatitele, 24.10.

Teorie:
HTML - úvod do formulářů
Javascript - funkce - dokončení
Javascript - proměnné, typy, vybrané operátory
Javascript - if - then - else
Javascript - cykly - intro
Cvičení:
Odpovídající stránky v HTML plus javascript kód
Projekty

Lekce 7 - pouze pro předplatitele, 31.10.

Teorie:
HTML - tabulky
Javascript - if - else if - else
Javascript - logické operátory &&, ||, !
Javascript - DOM (Document Object Model) - intro
Cvičení:
Odpovídající stránky v HTML plus javascript kód
Projekty - zarovka, kalkulacka

Lekce 8 - pouze pro předplatitele, 7.11.

Teorie:
Javascript - vstup a výstup dokončení
Javascript - časovač
Cvičení:
Projekt - stopky
Projekt - hodiny
Projekt - kalkulačka - pokračování z minulé lekce

Lekce 9 - pouze pro předplatitele, 14.11.

Teorie:
Javascript - cykly - dokončení (for, do)
Javascript - switch
CSS - intro
Cvičení:
Projekt - kalkulačka - dokončení (funkčnost, vzhled)

Lekce 10 - pouze pro předplatitele, 21.11.

Teorie:
CSS - pseudotřídy
Javascript - přístup na CSS přes DOM (.style.XXX)
Javascript - události
Javascript - pole
Cvičení:
Projekt - kalkulačka - revize řešení
Projekt - pexeso
Zaverecne projekty - intro

Lekce 11 - pouze pro předplatitele, 28.11.

Teorie:
CSS - oddeleni do .css souboru
CSS - position, overflow, z-index, opacity
Javascript - oddeleni kodu do .js souboru
Javascript - ternarni vyraz
Javascript - metody objektu String
Javascript - metody objektu Number
Javascript - metody objektu Math, eval()
Cvičení:
Projekt - pexeso, pokračování

Lekce 12 - pouze pro předplatitele, 5.12.

Teorie:
Javascript - OOP (objekty v js)
Typescript - jen zminka
Cvičení:
- pexeso objektově
- Zaverecne projekty - seznam nametu (hra, malování, ...)

Lekce 13 - pouze pro předplatitele, 12.12.

Teorie:
HTML5 - canvas
HTML5 - audio, video,
Cvičení:
Zaverecne projekty - seznam nametu
Projekt - pexeso
Projekt - Bouncing balls

Lekce 14 - pouze pro předplatitele, 9.1.2019

Teorie:
Javascript - JSON
Javascript - AJAX
Javascript - FW jQuery
Cvičení:
Zaverecne projekty - seznam nametu

Lekce 15 16.1.2019

Teorie : Zadání projektu (hra, malování, slovnik, priklady M, ...)
Cvičení: Start projektu

Lekce 16 23.1.2019

Školní kolo soutěže v programování
Kdo stihne tak konzultace k projektům.