< Domů

Kurz Programování Webového Frontendu

©2021 Josef Mariánek

Kurz je určen pro studenty 3. ročníku(/septimy) gymnázia Tišnov, kteří si vybrali volitelný předmět Programování.
Účastníci se naučí postupy používané při vývoji SW, základy algoritmizace, a vývoj webového frontendu.

Lekce 1 - jen pro přihlášené

Seznamovací kolečko, dotazník
Představení ŠVP a osnovy kurzu
BOZP a školní řád

Lekce 2 - jen pro přihlášené

Motivace k vývoji SW
Architektura PC ve zkratce
Číselné soustavy

Editory Notepad a Visual Studio Code
Kódování znaků

Lekce 3 - jen pro přihlášené

Představení architektury WWW
HTML - úvod
HTML - přehled základních značek, atributů a entit

Lekce 4 - jen pro přihlášené

HTML - tabulky
HTML - formuláře
HTML - audio, video
HTML - iframe

Lekce 5 - jen pro přihlášené

CSS - intro
CSS - selektory a pseudotřídy
CSS - barvy, písma
CSS - box model, position
CSS - overflow, z-index, opacity

Lekce 6 - jen pro přihlášené

CSS - layouty
Úvod do algoritmizace
Scratch - představení portálu
Scratch - postavy a scény
Scratch - události
Scratch - dostupné příkazy

Lekce 7 - jen pro přihlášené

Vývojové diagramy, UML
Scratch - sekvence příkazů
Scratch - procedury (bloky)
Scratch - cykly
Scratch - podmíněný příkaz, vnímání
Scratch - batoh, kopírování bloků

Lekce 8 - jen pro přihlášené

Scratch - proměnné, scope
Scratch - operátory
Scratch - Uživatelský vstup
Scratch - klonování
Scratch - časovač
Scratch - zprávy, komunikace
Scratch - vlastní projekt

Lekce 9 - jen pro přihlášené

Prostředí WWW prohlížeče
Javascript - integrace do HTML
Javascript - vývojářské nástroje
Javascript - komentáře
Javascript - funkce - intro
Javascript - alert(), prompt(), confirm()
Javascript - console.log(), console.trace()
Javascript - DOM - intro
Javascript - události - intro

Lekce 10 - jen pro přihlášené

Javascript - bloky, proměnné, scope
Javascript - podmíněný příkaz
Javascript - cyklus for
Javascript - objektový model prohlížeče
Javascript - projekt Pexeso

Lekce 11 - jen pro přihlášené

Javascript - operátory a výrazy
Javascript - typy
Javascript - práce s řetězci
Javascript - práce s čísly
Javascript - projekt Pexeso - pokračování

Lekce 12 - jen pro přihlášené

Javascript - opakování předchozích lekcí 9-11
Javascript - cykly s podmínkou
Javascript - break, continue
Javascript - projekt Pexeso - pokračování

Lekce 13 - jen pro přihlášené

Javascript - časovač
Javascript - switch - case
Javascript - projekt Pexeso - dokončení

Lekce 14 - jen pro přihlášené

Javascript - AJAX
Javascript - Beacon API
Javascript - pole

Lekce 15 - jen pro přihlášené

Javascript - třídění polí
Javascript - DOM operace
Javascript - projekt datová tabulka

Lekce 16 - jen pro přihlášené

Javascript - funkce - arguments
Javascript - funkce - default par.
Javascript - funkce jako výraz
Javascript - události
Javascript - moduly
Javascript - projekt Bazar - intro

Lekce 17 - jen pro přihlášené

Javascript - objekty a JSON
Javascript - projekt Bazar - implementace #1

Lekce 18 - jen pro přihlášené

Javascript - OOP intro
Javascript - OOP pojmy
Javascript - OOP ES5 (postaru)
Javascript - OOP ES6+
Typescript - jen zmínka

Projekty:
Javascript - projekt Bazar - implementace #2
Pexeso objektově
TODO týmové projekty - seznam námětů (hra, malování, ...)

Lekce 19 - jen pro přihlášené

Javascript - FrameWorky (FW) a knihovny
Javascript - jQuery
Javascript - Bootstrap
Javascript - React

Projekty - pokračování v projektech z minulé lekce.

Lekce 20 - jen pro přihlášené

Javascript - canvas
Javascript - audio, video

Projekty.

Lekce 21 - jen pro přihlášené

Javascript - async intro
Javascript - callback
Javascript - promises
Javascript - async, await
Javascript - defer

Projekty.

Lekce 22 - jen pro přihlášené

Verzovací nástroje - intro
Git, github

Projekty.

Lekce 23 - jen pro přihlášené

Javascript - API intro
Javascript - History API
Javascript - Storage API
Javascript - File System Access API
Javascript - Web Worker API
Javascript - Web Fetch API
Javascript - Geo Location API

Projekty.

Lekce 24 - bonus - jen pro přihlášené

Javascript - node.js, npm

Projekty.

Lekce 25 - bonus - jen pro přihlášené

Qt - intro, instalace
Qt - aplikace pomocí JS a QML

Projekty.