< Domů

Kurz Programování Webového Backendu

©2022 Josef Mariánek

Kurz je určen pro studenty 4. ročníku gymnázia Tišnov, kteří si vybrali volitelný předmět Programování (26).
Ve 3. ročníku je v rámci tohoto předmětu probírán webový frontend (html, css, js).
Ve 4. ročníku se na získané znalosti navazuje studiem webového backendu (php, mysql).
Kurz je možné zakončit maturitní zkouškou.

Lekce 1 - jen pro přihlášené

Seznamovací kolečko, dotazník
BOZP a školní řád
Představení ŠVP a osnovy kurzu
Maturitní témata

Lekce 2 - jen pro přihlášené

Architektura WWW - opakování
MySQL - intro
MySQL- dokumentace
MySQL - SW

Lekce 3 - jen pro přihlášené

Představení projektu Eshop
Use cases
Databázové pojmy
Datový model v1

Lekce 4 - jen pro přihlášené

SQL - intro
SQL - typy dat
SQL - CREATE TABLE, DATABASE
SQL - ALTER TABLE
SQL - DROP TABLE
SQL - DESC TABLE
MySQL - SHOW TABLES, DATABASES
MySQL - USE
Datový model v2

Lekce 5 - jen pro přihlášené

SQL - restrikce (constraints)
Entitní integrita
Normalizace entit
Vztahy 1:N, 1:1 a M:N
Vztahy identifying, non-identifying
Referenční integrita
Zakládací skript eshopu v2

Lekce 6 - jen pro přihlášené

MySQL - sekvence pro PK
SQL - DML - INSERT, UPDATE, DELETE
SQL - transakce
Poznámka - transakce v aplikačním serveru
SQL - princip ACID

Lekce 7 - jen pro přihlášené

SQL - SELECT
SQL - vestavěné funkce a operátory
SQL - JOIN
SQL - VIEW
SQL - EXISTS (subquery)
SQL - GROUP BY (agregace)

Lekce 8 - jen pro přihlášené

SQL - význam indexů
SQL - vytváření a údržba indexů
Cvičení - eshop

Lekce 9 - jen pro přihlášené

MySQL - mysql, mysqldump
MySQL - uživatelé, práva (GRANT, REVOKE)
SQL - triggery

Lekce 10 - jen pro přihlášené

MySQL - uložené procedury

Lekce 11 - jen pro přihlášené

PHP - intro
PHP - komentáře
PHP - datové typy, proměnné a konstanty
PHP - echo, expanze $
PHP - instalace WAMP
PHP - ladění pomocí xdebug
PHP - include, require
Eshop - navigační menu

Lekce 12 - jen pro přihlášené

PHP - pole
PHP - operátory
PHP - řídicí struktury
Eshop - html+css stránky dle menu

Lekce 13 - jen pro přihlášené

PHP - funkce a jejich parametry
PHP - scope
PHP - knihovní funkce (pro práci s řetězci, poli, emaily, ...)
PHP - knihovní funkce pro práci s MySQL
Eshop - zobrazení katalogu

Lekce 14 - jen pro přihlášené

PHP - formuláře a ukládání dat do DB
Eshop - nové zboží, objednávka

Lekce 15 - jen pro přihlášené

PHP - prostředí web serveru
PHP - session
Eshop - registrace, přihlášení

Lekce 16 - jen pro přihlášené

PHP - soubory
PHP - upload
Eshop - obrázek zboží

Lekce 17 - jen pro přihlášené

PHP - pojednání o zranitelnostech
PHP - filtry
PHP - SQL injection a prepared statement
Eshop - ošetření zranitelností

Lekce 18 - jen pro přihlášené

PHP - vyjímky (exceptions)
Eshop - pokračování v projektu

Lekce 19 - jen pro přihlášené

PHP - OOP
PHP - namespaces
Eshop - pokračování v projektu

Lekce 20 - jen pro přihlášené

PHP - FW intro
PHP - Composer
PHP - FW NETTE
Nette - Hello World

BONUS - Lekce 21 - jen pro přihlášené

PHP - JSON
PHP - REST API

BONUS - Lekce 22 - jen pro přihlášené

PHP - WordPress
JS - komponenta TinyMCE

BONUS - Lekce 23+ - jen pro přihlášené

PHP - Projekt infotab - dokončení
PHP - Projekt eshop - dokončení
Další projekty, nejen v PHP