< Domů

Kurz webový backend pomocí PHP+MySQL

Kurz je určen pro posluchače, kteří ovládají webový frontend (HTML, CSS, JavaScript)
a mají znalost nějakého programovacího jazyka.
Během kurzu účastníci implementují projekt Knihovna (půjčovna knih).

Školitel (kdo)
Mgr. Josef Mariánek
https://www.linkedin.com/in/jmarianek/
Termín (kdy)
Únor až duben 2019 1x týdně vždy ve středu 16:30-18:00.
Místo (kde)
Gymnázium Tišnov, PC posluchárna
Obsah (co)
10 lekcí, jedna lekce 2 vyučovací hodiny (2x45min).
Podrobněji viz níže, bude průběžně doplňováno.
Změna vyhrazena (podle tempa a domluvy s účastníky).
Leták
Platba (za kolik)
1000Kč na účet 2101418624/2010
Do zprávy pro příjemce "Kurz PHP+MySQL - Jmeno Prijmeni"
Po přijetí platby je místo na kurzu rezervováno.
Pozn.: 100Kč z částky je příspěvek na nájem PC posluchárny.

Lekce 1 20.2.2019

Architektura webových aplikací
Požadavky na web server a na DB server
Seznámení s instalací WAMP/LAMP a editorem Visual Studio Code
Představení projektu Knihovna (půjčovna knih)

Lekce 2 - pouze pro předplatitele, 27.2.2019

Databázové pojmy
Klíče a indexy
Příprava datového modelu (DM) projektu Knihovna
Export modelu do SQL - vzevrubné seznámení s kódem (CREATE..., typy, ...)

Lekce 3 - pouze pro předplatitele, 6.3.2019

WAMP - seznámení s phpMyAdmin
SQL - intro
SQL - typy dat a restrikce a operátory
SQL - příkazy CREATE
SQL - SHOW
SQL - SELECT

Lekce 4 - pouze pro předplatitele, 13.3.2019

SQL - revize zakládacího skriptu DB knihovna
SQL - INSERT, UPDATE, DELETE a transakce
SQL - SELECT + JOIN
SQL - funkce (přehled) - SUM, COUNT, AVG, ...
PHP - intro

Lekce 5 - pouze pro předplatitele, 20.3.2019

PHP - datové typy, proměnné a konstanty
PHP - echo, expanze $
PHP - operátory
PHP - řídící struktury (podmínky, cykly, ...)

Lekce 6 - pouze pro předplatitele, 27.3.2019

PHP - funkce a jejich parametry
PHP - knihovní funkce (pro práci s řetězci, poli, emaily, ...)
PHP - knihovní funkce pro práci s MySQL
PHP - datové tabulky nad MySQL tabulkami

Lekce 7 - pouze pro předplatitele, 3.4.2019

PHP - datové tabulky pomocí jQuery DataTable
PHP - zpracování HTML formulářů a ukládání dat do DB

Lekce 8 - pouze pro předplatitele, 10.4.2019

PHP - pojednání o zranitelnostech typu SQL injection
PHP - session

Lekce 9 - pouze pro předplatitele, 17.4.2019

PHP - upload, práce se soubory
MySQL - knihovní funkce (pro práci s řetězci, ...)
MySQL - uložené procedury a triggery

Lekce 10 - pouze pro předplatitele, 24.4.2019

PHP - OOP
PHP - zmínka o FW (Zend, Symfony, ...)
PHP - Composer
Aplikace Knihovna - zhodnocení, TODO