< Domů

Kurz Pokročilý vývoj v MySQL

Kurz je určen pro posluchače, kteří znají základy jazyka SQL.
Účastníci se obeznámí s transakcemi, datovým modelováním, referenční integritou, indexy, partitioningem
a programováním uložených procedur, triggerů a funkcí na straně DB MySQL (MariaDB).
Školitel (kdo)
Mgr. Josef Mariánek
https://www.marianek.cz
Časová náročnost
Dvoudenní intenzivní školení.
Každý den od 8:00 do 16:00 s pauzou na oběd a cofee breaky.
Předpoklady

Úvod

Představení osnovy kurzu
Seznamovací kolečko
MySQL - intro
MySQL - dokumentace
MySQL - SW

Referenční integrita - pouze pro předplatitele,

Opakování - entitní integrita
Opakování - normalizace entit
Vztahy 1:N, 1:1 a M:N
Referenční integrita
Datové modelování - aplikace Knihovna

Transakce - pouze pro předplatitele,

Princip ACID a jeho zajištění v MySQL
Význam transakcí, syntaxe
Poznámka - transakce v aplikačním serveru
Cvičení - vkládání záznamů do aplikace Knihovna

Indexy - pouze pro předplatitele,

Význam indexů
Vytváření indexů
Údržba indexů
Cvičení - aplikace Knihovna

Partitioning - pouze pro předplatitele,

Význam partitioningu
Podpora v MySQL
Typy partitions
Efektivita partitions
Cvičení - aplikace Knihovna

Vestavěné funkce a operátory - pouze pro předplatitele,

Operátory v MySQL
Funkce pro práci s řetězci
Funkce pro práci s datem
Cvičení - aplikace Knihovna

Triggery - pouze pro předplatitele,

Typy triggerů
Syntaxe
Cvičení - aplikace Knihovna

Uložené procedury - pouze pro předplatitele,

Úvod do programování na straně DB
Oprávnění
IDE
Obecná syntaxe
Parametry
Proměnné
Řídící struktury
Obsluha chyb
Kurzory
Funkce
Cvičení - aplikace Knihovna